Privacyverklaring & cookiebeleid

Privacyverklaring & cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze opdrachtgevers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van alle persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring laten wij weten welke gegevens wij onder andere verzamelen, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring en het cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Wie is de gegevensverantwoordelijke

TenZer
Eikenwal 8
8076 RH Vierhouten

Welke gegevens worden bewaard

Overeenkomsten
Voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken wij gegevens van onze opdrachtgevers. De te verwerken gegevens zijn afhankelijk van de opdracht en de duur van de opdracht. Om te voldoen aan alle verplichtingen in het kader van de AVG heeft TenZer een verwerkingsovereenkomst opgesteld die onderdeel uitmaakt van onze algemene voorwaarden. In de verwerkingsovereenkomst staan onder andere het doel, de middelen, de duur en de subverwerkers beschreven. Bij het aangaan van een overeenkomst gaat een opdrachtgever akkoord met onze algemene voorwaarden en de verwerkingsovereenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Formulier op de website of app
Wanneer u een formulier invult, worden de door u ingevulde gegevens per e-mail aan ons verzonden. Er wordt altijd een kopie van het door u verzonden formulier naar het door u ingevulde e-mailadres verzonden voor uw eigen administratie. Een kopie van het verzonden formulier zal tijdelijk online worden bewaard als back-up.

Nieuwsbriefinschrijving
Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst met abonnees wanneer u onze opdrachtgever bent of bent geweest, of met uw expliciete toestemming.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan direct verwijderd uit de lijst met abonnees.

Waarom worden de gegevens bewaard

Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Er is dan ook altijd een juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Overeenkomst
Wanneer wij een opdracht voor u uitvoeren, hebben wij uw gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Wanneer u de vereiste gegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Wettelijke verplichting
Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang
Wij zijn altijd bezig om onze diensten te optimaliseren en vernieuwen. De gegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren.

Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt voor onze marketinguitingen, zoals het verzenden van een nieuwsbrief. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit bij ons aangeven.

Hoelang worden de gegevens bewaard

Uw gegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Veiligheid van uw gegevens
Wij zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Vragen, verzoeken en klachten omtrent persoonsgegevens

Voor vragen over onder andere ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen).

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer opslaat wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u onze website bezoekt, stemt u automatisch in met het plaatsen van de cookies. U kunt cookies ook verwijderen of blokkeren, daarvoor verwijzen wij naar de uitleg onderaan ons cookiebeleid.

Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Welke cookies worden gebruikt

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google, verwijzen wij naar hun website. Wij hebben geen invloed op hun beleid.

Social media
Op onze website bieden wij linken naar verschillende sociale platformen aan, opdat u verbinding kan maken met uw eigen social media account. Deze linken zijn gemarkeerd met een logo en/of tekstlink. Bij gebruikmaking van de link maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van het betreffende social media platform.

Indien u gedurende uw bezoek aan onze website met uw account aangemeld bent bij een van deze social media platformen en onze webcontent wilt delen, wordt deze informatie gekoppeld aan uw social media account.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platformen met de (persoons)gegevens doen die zij via eventuele cookies verwerken, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van Facebook en LinkedIn. Wij hebben hier geen invloed op.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of app, of het optimaliseren van gebruiksgemak, zoals het automatisch invullen van uw gegevens in een formulier. Met functionele cookies worden geen persoonsgegevens verzameld.

Embedded content
Op onze website maken we gebruik van content van derden. Deze content komt van een andere bron en wordt m.b.v. een code op onze website of in onze app geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn Youtube video’s en Google Maps. Deze codes maken gebruik van cookies, zodat de inhoud op de juiste manier gepresenteerd wordt.

Voor meer informatie over wat derden doen met de verkregen informatie verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen.

Hoe kunt u cookies verwijderen of blokkeren

Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Kies hieronder de browser die u gebruikt en volg de uitleg voor het weigeren of blokkeren van cookies.

Wanneer u onze website bezoekt via verschillende browsers, dan moet u voor elke browser apart de cookies weigeren of blokkeren.

Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari 
Opera

Tot slot

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De privacyverklaring en het cookiebeleid kunnen worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen op deze pagina aangeven. We raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring en ons cookiebeleid op de hoogte bent.